Question
14 Aug 09:25 AM

Traditional Chinese (Taiwan)
Closed question
Question about Vietnamese

Please show me how to pronounce Có phải muốn cùng đi ngắm cảnh đêm, anh nghĩ em tâm trạng không tốt, cùng em giải khuây. .

Answers
Read more comments

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese