Question
14 Aug 09:49 AM

Traditional Chinese (Taiwan)
Closed question
Question about Vietnamese

What does Người ta nói mối tình đẹp nhất . Khiến người ta khắc cốt ghi tâm . Không phải là tình đầu. Mà chính là mối tình khiến cho bản thân ta thay đổi. mean?

Answers
Read more comments

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese