Question
14 Aug 10:37 AM

Closed question
Question about Vietnamese

What does Bọn em có dự định gì chưa hiểu nói bao giờ thì về việt nam hả em mean?

Answers
Read more comments

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese

Japanese

Japanese