Question
15 Aug 07:22 AM

Closed question
Question about French (France)

How do you say this in French (France)? Tôi thích nghe nhạc, xem phim và du lịch. Bạn có thể liên hệ với tôi qua facebook: ......