Question
15 Aug 02:46 PM

Closed question
Question about Norwegian (bokmal)

What does Den eldste bosetningen i Norge betegnes uheldigvis oftest som de første nordmenn, et av innlysende grunner håpløst begrepsbruk fordi landet og menneskene trolig ikke ble norske før tidligst i eldre jernalder. mean?

Takk!
Answers
Read more comments

Norwegian (bokmal)

English (UK)

Norwegian (bokmal)
Newest Questions
Recommended Questions
Topic Questions