Question
15 Aug 03:39 PM

Closed question
Question about Vietnamese

Please show me how to pronounce Mọi con người đều được tạo hoá ban cho lý trí và lương tâm và cần phải đối xử với nhau trong tình bằng hữu..

Answers
Read more comments

Vietnamese

Vietnamese Near fluent