Question
15 Aug 03:59 PM

Closed question
Question about French (France)

I want to translate Vietnamese to French " Cần minh bạch trong xã hội hóa y tế. Xã hội hóa lĩnh vực y tế là một trong những giải pháp giúp người dân được hưởng những dịch vụ khám, chữa bệnh chất lượng tốt hơn. Tuy nhiên trong thời gian qua, hoạt động này bộc lộ những bất cập, đòi hỏi cơ quan quản lí cần chấn chỉnh. Tại hội nghị đẩy mạnh xã hội hóa và kết hợp công tư trong hoạt động khám chữa bệnh vừa được tổ chức ở Hà Nội, nhiều ý kiến cho rằng cần được minh bạch trong việc thực hiện xã hội hóa, tránh xung đột lợi ích, nhất là phải đặt người bệnh là trung tâm "

Please help me!!
Answers
Read more comments

French (France)