Question
05 Oct 02:08 PM

Vietnamese
Closed question
Question about Vietnamese

hôm nay tôi đi lấy món quà ở bưu điện mà bạn tôi gửi tối hôm qua. tôi không biết món quà ấy là gì nhưng tôi rất vui!

Answers
Read more comments

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese