Question
05 Oct 02:56 PM

Closed question
Question about Japan

xin chào. tôi muôn hỏi một chút. bạn có thể dịch giúp tôi câu này được không

Answers
Read more comments

Country or region
Vietnam

Country or region
Japan

Country or region
Japan

Country or region
Vietnam