Question
05 Oct 03:38 PM

Vietnamese
Closed question
Question about Vietnamese

What does tôi yêu thích âm nhạc và muốn được học tại một nơi có nền âm nhạc phát triển như Nhật Bản. tôi cũng muốn du học để trưởng thành hơn và được trải nghiệm nền văn hoá Nhật bản mean?

Answers
Read more comments

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese
Newest Questions
Recommended Questions
Topic Questions