Question
06 Oct 06:36 AM

Vietnamese
Closed question
Question about Korean

How do you say this in Korean? câu " cậu hãy đợi tôi thêm một năm nữa nhé!" tiếng Hàn Quốc viết sao vậy giúp mình với

Answers
Read more comments
Missing thumb gray@2x
Deleted user

Missing thumb gray@2x
Deleted user