Question
06 Oct 02:50 PM

Spanish (Spain)
Closed question
Question about Catalan

- Són correctes aquestes oracions?
1.- La llum és meva.
2.- La llum és la meva.
3.- És la meva llum.
4.- És meva la llum.
_________________________

5.- (Parlant de ells) La llum és seu.
6.- La llum és llur

- Quand es utilitza llur?

Agraeixo l'ajuda. 🙄

Answers
Read more comments

Catalan Spanish (Spain)

Spanish (Spain)