Question
21 Oct 11:13 AM

Closed question
Question about Korean

có bạn nào người Hàn học tiếng Việt không ạ ? Hiện tại mình đang ở Incheon và mới học tiếng Hàn. bạn nào có nhu cầu giúp đỡ nhau trong việc học tiếng không ạ ???

Answers
Read more comments

English (US) Near fluent Korean Near fluent

English (US) Near fluent Korean Near fluent

Vietnamese
Newest Questions
Recommended Questions
Topic Questions