Question
25 Dec 2016

Question about English (UK)

How do you say this in English (UK)? 普段家で筋トレやってますか?
Romaji
How do you say this in English (UK)? fudan ka de suji tore yah! te masu ka ?
Hiragana
How do you say this in English (UK)? ふだん か で すじ とれ やっ て ます か ?
Show romaji/hiragana

Answers
Read more comments

  • English (UK)
  • English (US)
Deleted user

Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions