Question
27 Dec 2016

Japanese
Question about Filipino

Ginagamit ko ang smart phone sa Android version 5 at nagse-setting ako ng Google keyboard sa wikang Filipino.

Kung pumasok ako ng mga phrase ng Tagalog, pinapalit ang maling salita nang automatic.

Halimbawa;

Pasok: Saan natin makikita?
Resulta: Saan nation makimita?

Pasok: Nasa saan?
Resulta: NASA saan?

Sino alam ang solusyon na mga ito?

Answers
Read more comments

English (US) Filipino

Filipino

Japanese

Japanese

Filipino
Share this question
Newest Questions
Recommended Questions
Topic Questions