Question
27 Dec 2016

  • Arabic Near fluent
  • Turkish
Question about Turkish

Bir şey yok / Bir şey olmaz
ikisi aynı anlamda mı ?

Sıkıntı yok / Sıkıntı değil
ikisi aynı anlamda mı ?

Answers
Read more comments

  • Turkish
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions