Question
14 Nov 2019

Question about Spanish (Spain)

How do you say this in Spanish (Spain)? otaczaj się ludźmi którzy dają ci pozytywną siłę do życia

Answers
Read more comments

Spanish (Spain)
Share this question
Newest Questions
Recommended Questions
Topic Questions