Question
27 Dec 2016

  • Simplified Chinese (China)
Closed question
Question about Korean

How do you say this in Korean? 一个星期里,难得的休假日,你应该有很多想做的事情吧?那我就不继续占用你宝贵的时间了。
How do you say this in Korean? yí gè xīng qī lǐ , nán de de xiū jià rì , nǐ yīng gāi yoǔ hěn duō xiǎng zuò de shì qíng ba ? nà wǒ jiù bù jì xù zhàn yòng nǐ bǎo guì de shí jiān le 。
Show pinyin

Answers
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions