Question
17 Nov 11:14 AM

Traditional Chinese (Taiwan)
Closed question
Question about Vietnamese

What does Hi vọng bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc , xin lổi vì làm bạn buồn rất nhiều , cho tôi thêm một chút thời gian , tôi đang cố gắng va rất nổ lực từng ngày , nếu như có thể chúng ta sống cùng nhau , tôi sẽ làm cho bạn thật hạnh phúc mean?

Answers
Read more comments

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese Simplified Chinese (China) Near fluent

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese Near fluent

Vietnamese

Vietnamese Near fluent

Vietnamese

Vietnamese Near fluent

Vietnamese

Vietnamese Near fluent

Vietnamese
Newest Questions
Recommended Questions
Topic Questions