Question
13 Dec 2019

Question about Vietnamese

What does Toang thật rồi ông giáo ạ , hết ngày nghỉ. Tháng mà cứ vài ba lần thế này thì hỏi sao mà con lương thấp mean?

Answers
Read more comments

Vietnamese

Vietnamese
Share this question
Newest Questions
Recommended Questions
Topic Questions