Question
14 Dec 2019

  • Vietnamese
  • English (US)
Question about English (US)

How do you say this in English (US)? tôi không thường xuyên coi YouTube và đó là lí do khiến tôi không thể bắt kịp xu hướng hiện giờ

Answers
Read more comments

  • Vietnamese
  • English (US)
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Similar questions
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions