Question
14 Dec 2019

  • Vietnamese
  • English (US)
  • Traditional Chinese (Taiwan)
Question about Vietnamese

Tại sao app này free mà khi em bấm vào ghi âm nó lại bảo em nộp tiền?! Làm thế nào a/chị chỉ giúp em với?!! Many thanks

Answers
Read more comments

  • Vietnamese

  • Vietnamese

  • Vietnamese
  • English (US)
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions