Question
27 Dec 2019

  • Vietnamese
  • English (US)
  • Korean
  • Simplified Chinese (China)
Question about Simplified Chinese (China)

xin chào. Tôi bây giờ đang học tiếng trung, tôi rất muốn tìm kiếm một người bạn trung quốc để làm quen, nói chuyện với tôi và giúp tôi cũng cố khả năng phát âm.
Chúng ta có thể kết bạn qua Wechat... Rất mong được quen biết !

--
你好 我现在正在学习中文,我真的很想找到一个中国朋友与我交朋友,与我交谈并帮助我提高发音水平。
我们可以通过微信交朋友...期待与您会面!

Answers
Read more comments

  • Simplified Chinese (China)
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions