Question
27 Dec 2019

 • Vietnamese
 • English (US)
Question about Vietnamese

Please show me example sentences with What are you doing mate? Cho em hỏi bạn bè bình thường có nói vậy được không ạ? hay có gì khác và đặc biệt hơn???. . Tell me as many daily expressions as possible.

Answers
Read more comments

 • Vietnamese

 • Vietnamese

 • Vietnamese

 • Vietnamese

 • Vietnamese

 • Vietnamese

 • Vietnamese Near fluent

 • Vietnamese

 • Vietnamese
 • English (US) Near fluent

 • English (US) Near fluent
 • Indonesian
 • English (UK) Near fluent
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions