Question
28 Dec 2019

  • Japanese
Closed question
Question about Finnish

Minulla on kysymys objektin päätteistä (nominatiivi, akkusatiivi tai genetiivi, ja partitiivi)

"Kynä maksaa (yhden)euron." Tässä lauseessa, "euro" on akkusatiivi( tai genetiivi).
"Kynä maksaa 2 euroa." Tässä lauseessa "euro" on partitiivi.
"Kynä maksaa euro 80 senttiä."

Viimeinen lauseessa "euro" on nominatiivi. Miksi se ei ole "euron"?
Onko "e u r o n kahdeksankymmentä senttiä" myös oikeassa?

目的語の格語尾について質問があります。

「ペンは1ユーロ(euron)の値段です」 この例文ではユーロは対格(あるいは属格)です。
「ペンは2ユーロ(2 euroa)の値段です」 この例文ではユーロは分格です。
「ペンは1ユーロ(euro)80セント(80 senttiä)の値段です」 

最後の例文ではユーロは主格(euro)ですが、なぜ、最初の例文のように対格(euron)にならないのですか?
euron(対格) kahdeksankymmentä senttiä と書いても正しいのですか?
Answers
Read more comments

  • Finnish
  • English (UK) Near fluent

  • Japanese
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions