Question
01 Jan 06:26 AM

Question about Vietnamese

How do you say this in Vietnamese? Xin chào. Tôi đang muốn học cách giao tiếp bằng English. Mong được giúp đỡ từ mọi người

Answers
Read more comments

  • Vietnamese
  • English (UK) Near fluent

  • Vietnamese
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions