Question
01 Jan 05:21 PM

  • Traditional Chinese (Taiwan)
Question about Vietnamese

How do you say this in Vietnamese? 請問一下,我想跟越南朋友問說坐到那個機場找妳比較方便,越南話要怎麼說
How do you say this in Vietnamese? qǐng wèn yī xià , wǒ xiǎng gēn yuè nán péng yǒu wèn shuō zuò dào nà gè jī chǎng zhǎo nǎi bǐ jiào fāng biàn , yuè nán huà yào zěn me shuō
Show pinyin

Answers
Read more comments

  • Vietnamese

  • Vietnamese
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions