Question
01 Jan 11:30 PM

  • Vietnamese
Question about English (US)

How do you say this in English (US)? Nếu có thể gặp lại chắc chắn tôi sẽ nấu cho bạn món ăn mà bạn yêu thích ở Việt Nam. Và nếu có dịp hẹn gặp bạn ở bali vào tháng 7. Lời cuối cùng chúc bạn và gia đình nhiều sức khoẻ!

Answers
Read more comments

  • English (US)

  • Vietnamese
  • English (US)
Share this question
Similar questions
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions