Question
02 Jan 02:25 AM

Question about Turkish

What does "buraya kadar saydığımız sekiz kısım sihir, dönüp dolaşır, iki esasta toplanır." cümlesindeki dönüp dolaşır ne anlama geliyor? mean?

Answers
Share this question
Read more comments

  • Turkish

  • Turkish
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions