Question
02 Jan 04:36 AM

Question about Filipino

Nakakatamad と言われたのですがなんと返せばいいでしょうか
Romaji
Nakakatamad to iwa re ta no desu ga nanto kaese ba ii desyo u ka
Hiragana
Nakakatamad と いわ れ た の です が なんと かえせ ば いい でしょ う か
Show romaji/hiragana

Answers
Read more comments
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions