Question
08 Feb 11:41 PM

Question about Japan

tôi muốn hỏi nếu học tiếng Nhật để mà giao tiếp thông thạo thì có quá khó không?

Answers
Read more comments

Country or region
Japan
Share this question
Recommended Questions