Question
09 Feb 02:20 AM

Afrikaans Near fluent Vietnamese
Question about English (US)

How do you say this in English (US)? đừng quá lo lắng! kết quả xét nghiệm của bạn rất ổn! bạn cần duy trì chế độ ăn hợp lý: hạn chế tinh bột, chất béo, tập thể dục hàng ngày

Answers
Read more comments

English (US) Vietnamese Near fluent
Share this question
Similar questions
Newest Questions
Recommended Questions
Topic Questions