Question
07 Mar 06:28 AM

Question about Korean

How do you say this in Korean? có thể chỉ mình phát âm phụ âm cuối ㄹ không? mình cảm thấy khó khăn khi đọc nó
ví dụ: 말, 딸, 팔,...

Answers
Read more comments

  • Korean
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions