Question
07 Mar 08:44 PM

Question about Polish

Czy napisałem wszystko poprawnie?

Agnieszka jest piękna
Agnieszka jest piękną dziewczyną
Agnieszka jest dziewczyna
Agnieszka to piękna dziewczyna
Agnieszka to dziewczyna

Answers
Share this question
Read more comments

  • Russian

  • Polish

  • Polish

  • Polish

  • Polish

  • Polish

  • Polish

  • Polish
  • German
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions