Question
21 Mar 11:56 AM

Question about Slovak

Proszę napisać i powiedzieć po słowacku: "w latach osiemdziesiątych mieszkała a Rużomberku".

Answers
Read more comments

  • Slovak
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions