Question
16 May 09:25 AM

Question about Polish

What does wskórać, dokazać
Czy używa się na co dzień? Proszę o przyklady
mean?

Answers
Read more comments

  • Polish

  • Polish

  • Polish

  • Polish

  • Polish
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions