Question
16 May 12:57 PM

  • English (UK)
  • English (US) Near fluent
Question about Norwegian (bokmal)

What do these words mean?

"sett" "mye" "henegende" "rundt"

from this context: "det blir ikke heller hvis du blir sett for mye hengende rundt meg"

Answers
Read more comments

  • Norwegian (nynorsk)
  • Norwegian (bokmal)
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions