Question
16 May 02:16 PM

Question about Simplified Chinese (China)

How do you say this in Simplified Chinese (China)? 中国語か英語で(メールを)送ります。もし私の中国語が間違ってたら直していただけますか?
Romaji
How do you say this in Simplified Chinese (China)? chuugokugo ka eigo de ( meeru wo ) okuri masu . mosi watasi no chuugokugo ga machigah! te tara naosi te itadake masu ka ?
Hiragana
How do you say this in Simplified Chinese (China)? ちゅうごくご か えいご で ( めーる を ) おくり ます 。 もし わたし の ちゅうごくご が まちがっ て たら なおし て いただけ ます か ?
Show romaji/hiragana

Answers
Read more comments

  • Simplified Chinese (China)
  • Traditional Chinese (Hong Kong)

  • Japanese

  • Simplified Chinese (China)

  • Simplified Chinese (China)
  • Traditional Chinese (Hong Kong)
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions