Question
22 Jun 12:01 PM

Closed question
Question about Filipino

Ano sa English ang “abutin man”?

ex)
Na ako’y minamahal at hindi magsasawa abutin man ng kailanman

Answers
Share this question
Read more comments

  • English (US)
  • Filipino
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions