Question
22 Jun 02:21 PM

  • English (US)
Question about Filipino

What does karugtong mean?

Tinanong ko ang isang Pilipino kung ano ang kinain niya. At sinabi niyang 'chichaw'. Tapos tinanong ko siya kung ano ang chichaw. At ang sinabi niya ay 'Yung karugtong ng bituka ng manok"
Answers
Read more comments

  • English (US)
  • Filipino
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions