Question
22 Jun 09:13 PM

Closed question
Question about Polish

Can you help me to fill the gaps?:)

Źubry są największymi roślinożercami na wolności w Europie. Żyją teraz tylko dzięki ogrodom zoologicznym, ponieważ z powodu intensywnych polowań na wolności wyginęły w okr...I wojny światowej. Teraz na wolności występują tylko w ścisłych rezer... . W Polsce największa populacja żubrów żyje w Puszczy Białowieskiej. W całym kraju mamy ponad 400 sztuk, co stanowi 1/3 populacji światowej. Z powodu zbyt dużej licze... gatunku w Białowieży są reguly odstrzeliwane. Mają długość od 244 do 290 cm i wysokość u samców dochodzącą do ponad 2 m przy wadze samic: ok. 700 kg i samców: ok. 950. Mimo ich rozmiaru i wagi mogą biec z prędkością na ... 50 km/h i przeskoczyć dwumetrową przeszkodę. W ciepłych miesiącach żubry żyją w stadach złożonych z samic i młodych. Młodsze samce two... osobne grupy, a stare i si... żyją samotnie. Cielęta przychodzą na świat w maju i w czerwcu. Żubry żywią się trawą różnego rodzaju i pędami rośliń, żerują w dzień i w nocy. Do żubra bardzo podobny jest bizon

Answers
Share this question
Read more comments

  • Polish
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions