Question
23 Jun 12:29 AM

  • Simplified Chinese (China)
Closed question
Question about Vietnamese

"chúng ta", "chúng tôi" và "chúng mình" ý nghĩa gióng nhâu không ?

Answers
Share this question
Read more comments

  • Vietnamese
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions