Question
24 Jun 09:08 AM

Question about Japanese

HỔ

Thấy mèo nổi tiếng là giỏi võ, lại có hình dáng giống mình, hổ lân la làm quen và nhờ mèo truyền cho võ nghệ. Mèo đồng ý và bảo hổ ngồi xuống đất, còn mèo thì ngồi trên một gốc cây.

Hằng ngày đến lớp, hổ học tập chăm chỉ, muốn nhanh chóng thật giỏi võ để làm chúa tể muôn loài. Mèo dạy hổ rất tận tình. Gần hết khoá học hổ tưởng rằng vốn của mèo đã hết, không đi học nữa.

Một hôm, thấy mèo đi qua, hổ nhảy chồm về phía mèo, định vồ ăn thịt. Nhanh như cắt, mèo trèo tót lên cây. Từ trên cao mèo nhìn xuống và nói với hổ:

- Ta ở đây thì mi có hiểm độc đến đâu cũng không thể bắt ta được. Đồ lừa thầy phản bạn! Hổ đứng dưới gầm gào, bực bội và bất lực. Đến lúc ấy nó mới biết là chưa học hết các môn võ của thầy.

Answers
Read more comments
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions