Question
24 Jun 12:41 PM

Question about English (US)

How do you say this in English (US)? Czy to nie jest takie proste jak kształcenie się w jednej dziedzinie bezpieczeństwa?

Answers
Read more comments

  • Polish
  • English (US)
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions