Question
24 Jun 07:35 PM

Question about Turkish

Bir kitapta görmüş olduğum bir noktalama kuralını sormak istiyorum.

Bir cümleden sonra kısa çizgi (-) ve hemen ardından virgül (,) gelmesi ne anlama geliyor?

Gördüğüm cümle: Diyelim ki hakikat bir dişidir-,

Answers
Share this question
Read more comments

  • English (US)
  • Turkish

  • Turkish

  • English (US) Near fluent
  • Turkish
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions