Question
24 Jun 07:58 PM

Question about Slovenian

Srédi pomládi léta tísočdvaindevetdesétega se je vlékla po stári póti vójska, ki pélje iz Samarkánda in Buharé skózi séverni Horasán in se potém víje ob vznóžju elbrúškega goróvja, precéjšnja karavána.

Could you check if I marked all stressed syllables correctly?

Answers
Read more comments

  • English (UK) Near fluent
  • Slovenian
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions