Question
24 Jun 10:35 PM

Question about Vietnamese

What does Ngô ngọt: 4 bắp
Bột sư tử (lion)
Bột bắp
Bột năng
Bột chiên giòn
Bơ vàng: 3 thìa
Trứng gà: 1 quả
Dầu ăn
mean?

Answers
Read more comments

  • Vietnamese

  • Vietnamese
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions