Question
25 Jun 01:34 AM

  • Simplified Chinese (China)
Question about Vietnam

có người nào có thể sửa chữa giúp em ạ?em cảm ơn nhiều lắm ạ!
若是有人来问你
nếu người ta hỏi em
为什么说容颜不够明媚
sao đôi mắt thiếu thiếu long lanh
你就说
em cứ bảo cho người ấy
我与失眠共醉
tôi luôn bị mất ngủ hàng ngày
我与失眠共醉
tôi luôn bị mất ngủ ngày ngày

Answers
Share this question
Read more comments

  • Country or region Vietnam

  • Country or region China

  • Country or region Vietnam
Share this question
Recommended Questions