Question
23 Oct 01:39 AM

  • English (US) Near fluent
  • Simplified Chinese (China)
  • German
  • Polish
Question about Polish

Please check these following sentensc for 'forma czasu przeszłego':

-1. Co robiliście w zeszłym roku?
W zeszłym roku uczyliśmy się języka polskiego.
-2. Co robili ludzi w mieście w zeszłym roku?
W zeszłym roku budowali nowy placy.

-3. Co robił pani Ania w styczniu?
W styczniu obchodzili z swoja męża Nowy Rok.
-4. Co robił pan Wujek w styzcniu?
W styczniu obchodzili ze swoją żoną Nowy Rok.

Answers
Read more comments

  • Polish

  • English (US) Near fluent
  • Simplified Chinese (China)
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions