Question
24 Oct 2020

  • Turkish
  • English (UK)
  • Norwegian (bokmal)
  • Danish
Question about Norwegian (bokmal)

Hei, I did my best trying to translate this song into English. Can you please help and tell me if the translated verses are correct? Takk på forhånd :)


SKYFRI HIMMEL av BJØRN EIDSVÅG
[Verse 1]
Det einaste hu ønska seg det
(the only thing she wished for)
Va ein solskinnsdag – skyfri himmel
(was a sunny day – cloudless sky)
Ein problemfri time i
(a problem-free hour in)
Gode venners lag – nykter, men svimmel
(her good friend’s company – sober but dizzy)
Svimmel av glede, så glad for litt fred
(dizzy with joy, so happy for a little bit of peace)
Det e’kje for møkje å ønska seg det
(it’s not too much to wish for)
Men hu vet det ska nåke te
(but she knows ...)
Det e for tidå ikkje sånn livet e
(...)

[Verse 2]
Det va’kje sånn det sko vær
(it wasn’t like ...)
Det va’kje sånn det sko bli
(it wasn’t like ...)
Hu drømte som litå om
(she dreamed ...)
Ei møkje bedre tid
(a much better time)
Hu drømte om det goda hu aldri fekk
(she dreamed ... that she never got)
Alt sko bli bra bare hu kom seg vekk
(everything will be fine as long as she gets away)
Det blei aldri slik
(it never worked that way)
Ein blir såra av for månge svik
(...)

[Verse 4]
Dagen gjør vondt
(the day hurts)
Og lyset e ingen venn
(and the light is no friend)
Det e tryggast i mørket
(it is the safest in the dark)
Med skoddene igjen
(with the shutters left)
Det e’kje alltid alt e lika kjekt å se
(it’s not always ...)
Det kan vær greit å sleppa lys på det ein drive med
(it can be ...)
Det va’kje sånn det sko vær
it wasn’t like ...)
Men mørket har et grådig begjær
(but the darkness has a greedy desire)

[Bridge]
Det e tungt å ta tebake ein barndom som e tatt
(it is hard to take a childhood back that had been taken)
For kvert mislykka forsøk, blir ein bare mer forlatt
(for every failed attempt ...)

Answers
Read more comments

  • Norwegian (bokmal)
  • Norwegian (nynorsk)

  • Turkish

  • Norwegian (bokmal)
  • Norwegian (nynorsk)
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions